A+ A A-

Møteprogram våren 2016

Her er en oversikt over møtene i klubben første halvår 2016.

13.01.2016 - Orientering om vårens program og miniauksjon

27.01.2016 - Om å samle Finland v/ Tore Frøvig og tema-auksjon

10.02.2016 - Innleverer-auksjon

24.02.2016 - Årsmøte og miniauksjon

09.03.2016 - Besøk av handler Geir Brunsæl. Innlevering til storauksjon

06.04.2016 - Norske varianter v/Nils Yngve Nilsen

20.04.2016 - Storauksjon

04.05.2016 - Innleverer-auksjon

Møtene holdes i Greverud kirke, kirkestuen i kjelleren. Inngang fra baksiden.
Møtene starter kl. 19:30. dørene åpnes kl. 18:30