A+ A A-

Posthistorie fra Oppegård

Nyutgivelsen av dette heftet er fremdeles til salgs fra klubben. Heftet er i A5-format, 84 sider og i fargetrykk. Prisen er kr. 125,00 + porto kr. 15,50 – tilsammen kr. 140,50. Du kan forhåndsbetale til Oppegård Filatelistklubb,Boks 60, 1416 Oppegård, konto nr. 1614.27.70966. Husk å sette på ditt navn og adresse og at det gjelder kjøp av heftet.